Take a fresh look at your lifestyle.

 Mkpuru okwu  afa .

chigo dere ya.

0 92

 Mkpuru okwu  afa dịka otulu obii, Otulu ede.

Otulu obii bụ ihe buru ibu.

Obala ede buru ihe na egbu mmadụ.

Odi ọbala bụ “nwanne nne gị, yaabụ nna gị ochie”.

“Otule ede bụ ‘akụ”.

Otule nwere n’ime ya otule ede, otule obi, otule ọbala, otule ururu, otule agwụ, otule ogoli d.g.z

“Ogeli” nwere “ogoli tule” nke pụtara ịkọ akụkọ,  Ogeli obii, pụtara ihe ji mmadụ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.