Take a fresh look at your lifestyle.

ļCHERE NA NDI IGBO E NWEGHļ AKWỤKWỌ AGỤMAGỤ?.

CHIGO DERE YA.

0 571

ļCHERE NA NDI IGBO E NWEGHļ AKWỤKWỌ AGỤMAGỤ?.

ỤFỌDỤ CHERE NA NDI IGBO ENWEGHļ  AKWỤKWỌ AGỤMAGỤ?.

Lee ụfọdụ akwụkwọ agụmagụ ndi Igbo.

1)Nka okwu nke J.C Mmaduekwe dere.

2)Isiakwu dara n’ala nke Tony Ubesie dere.

3)Mmiriọkụ eji egbu mbe nke Tony Ubesie dere.

4)Uwa na-eme ntughari nke Ogbonnaya Mark Okoro dere.

5)Ọmenụkụ nke Pita Nwana dere.

6)Mbediogu nke F.C Ọgbaalu dere.

7)Chinagọrọm nke Julie .N. Ọnwụechekwa dere.

Leave A Reply

Your email address will not be published.