Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ala

Kedụ onye na-eketa ala n’omenala Igbo.

Kedụ onye na-eketa ala n'omenala Igbo. , Mpaghara ala Igbo dị iche iche nwere usoro ha ji eke ala mana ihe gbapụtara ihe n'ime ha niile bụ na diọkpara na-eketa obi nna ya ebe nwa ọdụ na-eketakarị usekwu nne ya. Ike ala n'omenala Igbo