Take a fresh look at your lifestyle.
independence

ILU IGBO ỤFỌDỤ NKE NA-EGOSI AKPARAMAGWA MMADỤ.

CHIGO DERE YA .

0 252

ILU IGBO ỤFỌDỤ NKE NA-EGOSI AKPARAMAGWA MMADỤ.

Nwaanyị makarịa di ya n’uzọ, ihe chere di ya, ewere ya.

Mpụtara: Onye ọmachancha akpachapụghị anya, ọ danye na nsogbu edowere onye ọzọ.

Wepụ aka enwe n’ofe , tupu ọ ghọọ aka mmadụ.

Mpụtara: Kwụsị ajọ agwa gị tupu ọ lapụta gị.

Otu onye siere igwe mmadụ nri, ọha ga-ericha nri ahụ mana igwe mmadụ siere otu onye nri, ọ gaghị erichanwu ya.

Mpụtara: Otu onye agaghị emeli ihe igwe mmadụ kwesiri ime.

Otu aka rụta mmanụ, o jezuo ọha.

Mpụtara: Otu onye agwa ya jọrọnjọ nwereike ịmetọsị agwa ndị ọzọ dị mma n’akụkụ ya.

Onye kpatara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya ọrụ.

Mpụtara: Onye kotere nsogbu, agbaala ọsọ ntaramahuhụ ga-eso ya.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.