Take a fresh look at your lifestyle.
Ramadan

Ọrịa ahụ mmadụ nwerike ibute ma ha na anụmanụ nwee aramara.

0 25

Akpụkpa (Rabbies na bekee)

Akpụkpa bụ ọrịa mmadụ nwerike ibute maọbụrụ na ya na nkịta nwee aramara.

Ụkwara nta (Tuberclosis n’olu bekee)

Ụkwara nta nke bekee kpọrọ Tuberclosis bụkwa ọrịa ọzọ ị nwerike ịnweta ma gị na anụmanụ nwee aramara.

Ụkwara nta bụ ọrịa na-emetụta ngụ mmadụ. Ọ na-eme ka ọtụtụ mmadụ na-akwa oke ụkwa nakwa ize uzere kwamgbe kwamgbe.

Mminwụ(HIV (human immunodeficiency virus)

Ọria mminwụ na-etikpọ ime ahụ.

Syphilis

Syphilis bụ nje a na-ebute ma mmadụ maọbụ anụmanụ bu ya nwe mmekọrịta .Ọ na-esi n’agba fere agba.

Leave A Reply

Your email address will not be published.